Perhe- ja perintöasiat
Kysymys ennakkoperinnöstä ja lahjaverosta
Sisareni miehen yritys meni konkurssiin ja sen seurauksena olisi mennyt talo sekä kesämökki alta. Äitini lunasti talon ja mökin omiin nimiinsä. Sisareni ja hänen miehensä erottua ja sisareni kuoltua äiti lahjoitti mökin heidän tyttärelleen. Asiakirjoissa lukee, että mökkiä ei katsota ennakkoperinnöksi. Olisiko siitä pitänyt maksaa lahjavero? Kaikenkaikkiaan äiti käytti noihin rahaa yli 100.000 euroa. Omakotitalon ja siihen kuuluvan rantatontin hän möi kyseiselle tyttärelle 40.000 eurolla. Niissä papereissa ei puhuta mitään ennakkoperinnöstä, että kuuluuko vai eikö kuulu. Nyt on viimeinen vaihe lopullisesta jaosta menossa ja haluaisimme tietää, lasketaanko tuo hänelle ennakkoperinnöksi, koska sai ison talon, aittarakennuksen ja rantatontin pelkän tontin hinnalla. 
Kaikista varallisuusluovutuksista elävien kesken tulisi maksaa lahjavero, mikäli lahjan arvo ylittää veroasteikon alarajan. Todennäköisesti tuosta kesämökin lahjoituksesta olisi pitänyt maksaa lahjavero. Normaalisti Verohallinto kyllä havaitsee kiinteistöjen osalta verovalvonnassa, mikäli lahjaveroilmoitusta ei ole tehty. Lahjaverotukseen liittyvät seikat eivät kuitenkaan vaikuta omistusoikeuden siirtymiseen tai ennakkoperintöasiaan. Lahjan antaja voi määrätä, otetaanko hänen antamansa lahja ennakkoperintönä perinnönjaossa huomioon vai ei. Rintaperilliselle annettu lahja oletetaan ennakkoperinnöksi, ellei lahjan antaja tätä erikseen kumoa lahjakirjassa tai testamentissa. Kuuvaamassanne tapauksessa kesämökin lahjaa koskeava ennakkoperintöolettama on siis ilmeisesti kumottu lahjakirjassa. Sen sijaan omakotikiinteistön luovutus, mikäli se on tapahtunut alihintaan, eikä ennakkoperintöolettamaa ole kumottu, tulisi lahjanluonteiselta osaltaan (käyvän hinnan ja maksetun hinnan erotus) katsoa mahdollisesti saajansa ennakkoperinnöksi.