Asunto ja kiinteistö
Erimielisyyksiä yhteisomistustilasta
Kyseessä on erimielisyyksiä raivauksesta yms. asioista yhteisomistustilasta. Sovintoa ei saatu ilman maanmittauslaitosta ja insinöörin ratkaisua. Toinen puoli tästä tilasta oli pelkkää metsämaata ja toisella puolen oli tilan vanhoja rakennuksia, kesämökki sekä parempaa metsää, joka kuitenkin alueena hehtaari määrällisesti on pienempi kuin tilan toinen puoli, jossa pelkkää ei niin hyvää metsämaata, joka lisäksi suuressa raivaustarpeessa. Toimitusinsinööri päätti vastapuolen maksettavan tuo erotus rahana joka on n. 5000€ luokkaa . Kuitenkin mielestäni ulkopuolista rahaa ei tulisi käyttää vaan metsät tulisi jakaa tasan ja tarvittaessa perustaa uusia rajoja palstalle. Mitä mieltä olet?
Mikäli asiassa on tehty kiinteistötoimitus, niin osapuolten tulee joko noudattaa tehtyä toimitusratkaisua tai valittaa siitä annetun valitusosoituksen mukaisesti maaoikeuteen. Antamistanne tiedoista ei tarkemmin ilmene, millä perustein tehtyä ratkaisua tulilsi muuttaa. Kiinteistönmuodostamislain mukaan kuvaamanne ratkaisu, jossa (ilmeisesti lohkomistoimituksen) toinen osapuoli on velvollinen suorittamaan toiselle korvausta lohkokiinteistöjen arvoeroista, on täysin mahdollinen.