Perhe- ja perintöasiat
Miten voi rajata pojan lapsineen pois testamentista?
Mitä mahdollisuuksia on rajata poika lapsineen pois testamentista ? Hän on käyttänyt meitä vanhempiaan vaimoineen hyväkseen. Olemme taanneet kaksi asuntoa, kaikki hukattu, jäi takauslainat meille muuten olisi pankki vienyt meidän kodin. Pankki ei heille suostunut takauslainaa antamaan. Pankilta on yksi paperi oikeusjuttua varten hyväksikäytöstä, vanhentunut kyllä. Ajanut autoamme ajoluvatta, epilepsia, kolaroinut, poliisi halusi oikeuteen. Eristänyt meidät lapsenlapsista. Haukkunut törkeästi meitä, loukannut. Ovat ulosotossa. Me maksamme kai loppuelämämme heidän tekemää velkaa pankille, olemme kummatkin lähes 70v. 
Testamentilla voi vapaasti ja ilman perusteluja määrätä kaikesta muusta omaisuudesta, paitsi rintaperilliselle kuuluavasta lakiosasta, joka on määrältään puolet lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Yhden rintaperillisen tilanteessa lakiosa on siis puolet pesän säästöstä. Perintökaaren 15 luvun 4 § mukaan perittävä voi tehdä perillisen perinnöttömäksi - siis määrätä menettämään oikeutensa myös lakiosaan - mikäli tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää tai tämän laissa mainittuja läheisiä tai mikäli perillinen "jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää." Sen, joka vetoaa testamentissa olevaan perinnöttömäksi tekemistä koskevaan määräykseen (eli testamentin saajan tai saajien) tulee oikeudenkäynnissä näyttää peruste toteen, mikäli siis rintaperillinen vaatii lakiosaansa. Sinänsä tapahtumakuvauksenne perusteella voidaan kyllä todeta, että mikäli joudutte takaajina maksamaan poikanne velkaa, syntyy teille takautumisoikeus periä tämä määrä päävelalliselta eli pojaltanne. Siten olisi ajateltavissa, että perunkirjoituksessa ja perinnönjaossa tämä takautumissaatava otetaan huomioon teidän (kuolinpesän) saatavana pojalta ja kuitataan hänen lakiosaansa vastaan eli tosiasiassa hänelle ei välttämättä lankeaisi reaalisesta jäämistöstä enää mitään lakiosana.