Raha-asiat
Kysymys osingon maksamatta jättämisestä
Taloyhtiömme omistaa osan alueen lämpöyhtiöstä. Lämpöyhtiön hallitus on esittänyt ja yhtiökokous päättänyt, ettei se maksa lainkaan osinkoa voitosta, vaan jättää perimättä lämmityslaskun 1,5 kuukauden ajalta. Taloyhtiömme edustaja vastusti tätä menettelyä. Me emme hanki lämpöä lämpöyhtiöltä, emmekä näin hyödy päätöksestä mitään. Me olemme kuitenkin maksaneet lämpöyhtiölle kiinteistönhuollosta ja kartuttaneet lämpöyhtiön voittoa. Mitä meidän taloyhtiö voi asialle tehdä?
Osakeyhtiölain mukaan "Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin." Eli tuon periaatteen mukaan yhtiön tulisi jakaa voittoa osinkona osakkeenomistajille, paitsi jos yhtiöjärjestyksessä on jokin muu kuin voitontuottamistarkoitus ilmaistu. Voitonjako edellyttää toki lisäksi, että yhtiössä on voitonjakokelpoisia varoja eikä voitonjako vaaranna yhtiön maksuvalmiutta jne. Lähtökohtaisesti voiton jakamatta jättämistä ei voida sivuuttaa sillä, että kuluvalla tilikaudella yhtiölle kerätään vähemmän varoja ainakaan, mikäli tällainen alennus ei kohdistu kaikille osakkaille osakeomistuksen suhteessa. Yhtiökokouksen päätöstä voi moittia yhtiötä vastaan ajettavalla kanteella osakeyhtiölain 21 luvusta ilmenevän mukaisesti.