Yksityisyyden- ja kunnianloukkaus
Syyllistynkö kunnianloukkaukseen? Onko viestintäsuojaa olemassa?
Hei! Jos puhun kaverini kanssa (nimetään hänet Pirjoksi) toisesta tutusta (nimetään hänet Maaritiksi) pahaa selän takana ja Pirjo jakaa ne viestit Maaritille niin syyllistynkö kunnianloukkaukseen? Viestissä sanoin, että minä kuulin jostain, että Maarit tekisi jotain rikollista. Pirjo otti keskusteluista kuvankaappaukset ja jakoi Maaritille. Syyllistynkö kunnianloukkaukseen? Syyllistyykö Pirjo viestintäsuojan rikkomiseen? Vai onko sellaista edes? Saako viestit jakaa vapaasti? En kumminkaan sanonut että se olisi totta, vaan että kuulin niin.
Kunnianloukkausrikoksen tunnusmerkistön mukaan tekoon syyllistyy se, joka "esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa." Ilmeisesti tämä "tekisi jotain rikollista" on siis sinänsä valheellinen tieto, mutta kuvaamasi perusteella konteksti, jossa on esitetty, ei kuitenkaan vaikuttaisi olevan omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä, mikäli tiedon on selvästi ilmaistu olevan peräisin jostain toisesta lähteestä (joka siis osoittautuu vääräksi). Merkitystä toki voi olla tämän "tekisi jotain rikollista" ilmaisun tarkemmalla sisällöllä (jos sellainen on ilmaistu) ja muilla viestiin liittyvillä seikoilla. Viestinnän osapuoli (siis tässä tapauksessa Pirjo) saa jakaa edelleen sellaisia viestejä, joissa hän on itse ollut keskustelun osapuolena, eikä tämä ole viestintäsalaisuuden loukkaus. Sen sijaan mm. oikeudettomasti tietoon tulleiden viestin tai kolmansien osapuolten välisten viestien jakaminen edelleen voi olla viestintäsalaisuuden loukkauksena rikos.