Perhe- ja perintöasiat
Avioero-ositus
Huomioidaanko avioeron yhteydessä tasinkoa/puolison elatusta määrättäessä toisen puolison peritty varallisuus, johon testamentin jälkisäädöksellä määriteltynä aviopuolisolla ei ole oikeutta?
Ei huomioida, jos siihen on testamentilla pätevästi asetettu avioehto. Näin asia vaikuttaa olevan teidän tapauksessa kysymyksenne perusteella. Avioerotilanteessa osituksessa yleensä kiistanalaisin kysymys on asunnon ja asuntoirtaimiston arvo. Erityisesti tilanteessa, missä eroparilla on lapsia, suosittelen ammattilaisen käyttöä osituksessa. Vaikka ero olisi sopuisa, niin useasti taloudellisten realiteettien valjettua eron jälkeen saattaa syntyä katkeruuden tunteita osituksen sisältöä kohtaan. Tämä on omiaan vaikeuttamaan yhteishuoltajuutta. Tuomas Tallgren