Sopimusoikeus
Sopimus avopuolison kanssa asuntolainasta ja asumiskustannuksista
Aiomme avopuolisoni kanssa muuttaa yhteen. Minulla ei ole luottotietoja, joten lainan asuntoon ottaa yksin puolisoni. Olemme keskenään sopineet suullisesti, että hän maksaisi lainaa ja minä hoitovastikkeen ja muita siihen liittyviä kuluja. Millainen kirjallinen sopimus meidän kannattaa ja on mahdollista tehdä siltä varalta, että esim. eron tullessa puolisoni ei voi heittää minua ulos noin vain, koska olen osallistunut asumiskustannuksiin. Voiko asunnosta tehdä jonkinlaisen keskinäisen sopimuksen jonka mukaan minulla on siihen myös oikeuksia asumisen kannalta, pois lukien myynnin tms. Millainen kirjallinen sopimus kannattaa tehdä ja mitä siitä tulee käydä ilmi? Kiitos paljon jo etukäteen vastauksesta.
Kirjallisen sopimuksen tekemínen avoliiton päättymisen varalta on erittäin järkevää. Laki avoliiton purkautumisesta koskee ainoastaan yli kaksi vuotta kestäneitä avoliittoja tai avoliittoja, joissa puolisoilla on yhteinen lapsi. Tämäkään laki ei säätele avoliiton purkautumisesta johtuvia mahdollisia ongelmia kattavasti. Näistä luettelemistasi asioista voitte sopimusvapautenne perusteella sopia mitä tahansa, kunhan sopimus ei ole kohtuuton kummankaan osapuolen kannalta. Kyseessä on normaali yksityisoikeudellinen sopimus, joten sille ei ole olemassa mitään erityisiä muotomääräyksiä. Sopimuksen tulee kuitenkin olla mm molempien allekirjoittama, päivätty ja sisällöltään mahdollisimman selkeä. Henkilötiedot ja esim asunnon yksilöintitiedot syytä kirjata tarkasti. Koska muotomääräyksiä ei ole, todistajat eivät ole pakollisia. On kuitenkin hyvä allekirjoituttaa sopimus kahdella esteettömällä todistajalla. Voitte itse ensin miettiä, mistä kaikista asioista haluatte sopia ja mitä niistä sovitte, ja sitten ottaa yhteyttä lakimieheen, mikäli tarvitsette apua sopimustekstin muotoilemisessa. Sinun oikeusturvasi takia ilmeisesti siis olisi syytä sopia ainakin siitä, miten asuminen hoituu mahdollisessa erotilanteessa, samoin mahdollisesti siitä, miten asumiskustannuksiin osallistuminen hyvitetään erossa (jos siis olette sitä mieltä, että hyvitetään). Ystävällisin terveisin, VT Päivi Hack Rocklex Oy