Vahingonkorvaus
Omaisten oikeus tietoon esitutkinnan aikana
Veljeni kuoli auto-onnettomuudessa. Henkilöllisyyden selvittäminen kesti tavallista pidempään, koska hänellä ei onnettomuushetkellä ollut mitään henkilöllisyystodistusta tmv mukanaan. Tässä vaiheessa meiltä omaisilta pyydetään lausuntoa mahdollisista korvaus-tai rangaistusvaatimuksista, vaikka meille ei olla kerrottu kuin yksi yksittäinen asia onnettomuudesta. Ei siis varsinaisesta tutkinnasta mitään. Hankala siis miettiä mahdollisia vaateita ilman mitään tietoja. Mitä kaikkia tietoja meillä on oikeus saada? Voimmeko vaatia nähtäväksi esim. tietoja kuinka henkilöllisyys selvisi?
Voitte tässä vaiheessa todeta, että ilmoitatte rangaistus- ja korvausvaatimuksenne kun teillä on asiasta tarkempia tietoja. Voitte toki ilmoittaa, että vaaditte rangaistusta ja korvauksia teosta epäillyltä, mutta ette osaa tässä vaiheessa niitä yksilöidä. Niin kauan kun esitutkinta on kesken, poliisi päättää, mitä tietoja antaa. Kun esitutkinta on valmis (menee syyttäjälle syyteharkintaan tai poliisi tekee päätöksen esitutkinnan päättämisestä), teillä on oikeus saada esitutkinta-aineisto käyttöönne. Sitä ennen poliisi saa tutkinnallisista syistä käyttää harkintavaltaa siitä, mitä tietoja esitutkinnan kestäessä antaa. Syyttäjä ei tämän kaltaisissa asioissa aja asianomistajien korvausvaatimuksia. Jos olette esitutkinnassa ilmoittaneet vaativanne korvauksia määriä tai perusteita tarkemmin erittelemättä, käräjäoikeus pyytää teiltä aikanaan kirjallisen lausuman korvauksista, jos asiaa käsitellään oikeudenkäynnissä. Viimeistään tässä vaiheessa on syytä käyttää oikeusoppinutta avustajaa. Ystävällisin terveisin, varatuomari Päivi Hack Rocklex Oy