Perhe- ja perintöasiat
Testamentatun auton velka
Isäni on testamentannut autonsa elinikäisen käyttöoikeuden avopuolisolleen. Auton arvo on 20.000e, mutta siitä on velkaa 10.000e. Kuka vastaa tästä velasta; minä rintaperillisenä ja auton omistajana vai leski auton käyttäjänä?
Leski vastaa käyttöoikeuden haltijana auton käytöstä johtuvista tarpeellisista kustannuksista. Sen sijaan isältäsi jääneet velat ovat kuolinpesän velkoja, jotka maksetaan kuolinpesän varoista ennen perinnönjakoa. Et siis vastaa henkilökohtaisesti velasta, vaan tämä vähennetään kuolinpesän varoista. Ystävällisesti OTM Jatta Kalliokoski.