Perhe- ja perintöasiat
Ositus ja avio-oikeuden ulkopuolelle rajattu omaisuus
Isovanhempi on testamentannut omaisuutensa lapsenlapsille ja rajannut testamentilla saadut varat avio-oikeuden ulkopuolelle. Avioliiton aikana näitä varoja on kuitenkin käytetty yhteisiin hankintoihin. Puoliso on mm. käyttänyt varoja autolainan maksamiseen, vaikka tämä ei ollut perinnönsaajan mielestä oikea kohde varoille. Pian tämän jälkeen puoliso on ilmoittanut eroaikeista ja velaton auto otetaan huomioon osituksessa. Onko perinnönsaajalla mahdollisuutta vaatia osituksessa tämän asian huomioimista? Eli kuuluuko esim. auton arvosta osa avio-oikeuden ulkopuolelle?
Hei, Perillistaho ei ole avioero-osituksessa osapuolena, joten perilliset eivät voi puuttua siihen, mitä omaisuutta osituksessa huomioidaan. Perintöä saava puoliso voi itse osituksessa vaatia, että hänen perintönä saamansa omaisuus tai sen sijaan tullut omaisuus (esim auto) jätetään osituksen ulkopuolelle. Hän voi kuitenkin myös olla vetoamatta testamenttiin ja sen avio-oikeuden rajaamista koskevaan lausekkeeseen, jolloin ositus toimitetaan avioliittolain mukaan. Puolisoilla on itsellään oikeus päättää sopimusvapautensa rajoissa tästä eli testamentin ehtoon ei ole pakko vedota eikä siihen voi vedota muu kuin puoliso itse. Ystävällisin terveisin, varatuomari Päivi Hack Rocklex Oy