Muu toimeksianto
Valheellinen markkinointi somessa
Onko laitonta näyttää väärennettyjä account statement -välilehtiä osakevälittäjältä omassa sosiaalisessa mediassa? Tätä näkyy paljon, mutta onko se varsinaisesti laitonta? Jos sillä esimerkiksi tavoitellaan oman palvelun myynnin kasvattamista.

Hei,

menettely saattaa tarkemmista tiedoista riippuen olla kiellettyä. Kuvailemasi toiminta voi esimerkiksi olla sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa, mahdollisesti kilpailumenettelyrikkomus tai markkinointirikos.Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa ja kilpailumenettelyrikkomus

Elinkeinotoiminnassa ei saa ilmaista totuudenvastaisia tietoja omasta elinkeinotoiminnastaan, jos kyseiset tiedot ovat omiaan vaikuttamaan palvelun kysyntään.


Menettely on siis kielletty, jos:

1) tieto on esitetty elinkeinotoimintaa harjoitettaessa tai siihen liittyen,

2) tieto ei pidä paikkansa ja

3) tieto on sellainen, että se tavanomaisesti vaikuttaa myytävän palvelun kysyntään.


Menettely ei ole kiellettyä, jos:

1) tiedon esittäminen ei liity elinkeinotoimintaan,

2) tieto pitää paikkansa tai

3) tieto ei ole omiaan vaikuttamaan kysyntään (esimerkiksi, jos kyseessä on kelvoton yritys vaikuttaa kysyntään).


Toiminta on lisäksi kilpailumenettelyrikkomus, jos se on tahallista.Markkinointirikos

Kuvailemaasi toimintaa harjoittava saattaa myös syyllistyä markkinointirikokseen. Tämä edellyttää, että toiminta:

1) on tehty tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden ammattimaisessa markkinoinnissa ja sillä on annettu

2) markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Toiminnan tulee olla tahallista, jotta se on markkinointirikos.


Ystävällisin terveisin,


Kristian Krokfors

Oikeustieteen maisteri

050 449 1046

kristian.krokfors@jurinet.fi