Perhe- ja perintöasiat
Kuolinpesän ulosmittaus
Saako ulosottomies ulosmitata kuolinpesän omaisuutta ennen perunkirjoitusta? Minulla oli valmiina lakimiehen tekemä ilmoitus että en ota vastaan kuolinpesän osuutta.
Hei, Kuolinpesän osakas voi pätevästi luopua perinnöstä. Tämä edellyttää, että luopuminen tehdään kuoleman jälkeen viipymättä ja kirjallisesti. Luopumisen tulee myös olla ehdoton eli ette voi ottaa mitään vastaan kuolinpesästä tai osallistua sen hallintoon osakkaana. Ette voi myöskään osoittaa kenelle perintöomaisuus, josta olette luopuneet, tulisi mennä. Tällainen luopuminen on tehokas myös ulosottovelkoihin. Tästä on poikkeuksena se, ettei velallinen voi enää ulosmittauksen hakijaa sitovasti luopua perinnöstä sen jälkeen, kun ulosmittauspäätös on tehty. Terveisin, Panu Häikiö