Työoikeus
Sairausajan palkka

Olen ollut työtapaturman takia sairauslomalla 3 viikkoa ja työnantaja maksanut palkan, joka on rakennusalalla 28 päivältä. Alkaako tämä 28 päivän palkanmaksu alusta, jos käyn töissä vaikka viikon ja jään taas sairauslomalle vai onko siinä joku aika. Kiitos etukäteen.

Rakennusalan työehtosopimuksen (ja monen muunkin työehtosopimuksen) mukaan kysymääsi aikaan liittyen ratkaiseva asia on uuden työkyvyttömyyden peruste. Työkyvyttömyyden uusiutumisella tarkoitetaan samasta perusteesta aiheutuvan uuden työkyvyttömyyden alkamista enintään 30 päivän kuluessa siitä, kun työntekijälle on maksettu työkyvyttömyysajan palkkaa tai sairauspäivärahaa. Tällaisessa tapauksessa työkyvyttömyysajan palkanmaksun kesto määräytyy ensimmäisen samasta perusteesta aiheutuneen työkyvyttömyyden alusta lukien. Jos uusi työkyvyttömyys johtuu eri perusteesta kuin edellinen tai mikäli uusiutumiseen kuluu yli 30 päivää siitä päivästä, jolloin työntekijälle on viimeksi suoritettu sairauspäivärahaa tai työkyvyttömyysajan palkkaa, menetellään työkyvyttömyysajan palkan maksamisen suhteen niin kuin kyseessä olisi uusi työkyvyttömyys.