Työoikeus
Palkanmaksun myöhästyminen työsuhteen päättyessä
Olin määräaikaisessa työsuhteessa, joka päättyi 17.5. Palkanmaksupäiväksi oli merkitty myös 17.5. Työnantaja sanoi, että palkanmaksu saattaa myöhästyä muutaman päivän mutta palkka on tähän mennessä myöhässä jo yli 20 päivää. Miten viivästyskorot ja korvaukset määräytyvät?
Viivästyskorko alkaa juosta sovitusta eräpäivästä lukien. Viivästyskoron korkokanta on tällä hetkellä 7 %. Viivästyskoron lisäksi sinulla on oikeus vaatia odotusajan palkkaa kuudelta kalenteripäivältä. Odotusajan palkka on täysi palkka niiltä päiviltä, joina suoritus on viivästynyt.

Voit vaatia työnantajaa suorittamaan viivästyskoron ja odotusajan palkan. Mikäli työnantaja ei suostu vaatimuksiisi, voit vaatia korvauksia oikeusteitse.