Konsultaatio
Kysymys toisen aviopuolison ottamasta velasta toisen puolison ulosottovelkaan liittyen
Voiko toinen aviopuolisoista ottaa velkaa ja rakentaa talon jos toisella puolisoista on ulosottovelkaa? Vaikuttaako toisen puolison ulosotto talon rakentamiseen ja perheen muuttoon jollain tapaa? Tontti ja talo olisivat vain velattoman puolison nimissä ja hänen omaisuuttaan. Ulosottovelat ovat syntyneet vain ulosotossa olevan puolison menoista. Mitä tällaisessa tilanteessa tulisi huomioida?
Avioliittolain periaatteisiin kuuluu puolisoiden omaisuuden (varojen ja velkojen) erillisyys toisistaan avioliiton aikana. Eli toisen puolison (ulosotto)veloilla ei ole suoraa vaikutusta siihen, minkälaisia velkasitoumuksia toinen puolisoista voi tahollaan tehdä eikä toisen puolison yksin omistamaa omaisuutta voida esimerkiksi ulosmitata toisen veloista. Avioliiton purkautuminen (avioero tai toisen puolison kuolema) voi kuitenkin johtaa siihen, että varakkaampi puoliso joutuu osituksessa luovuttamaan omaisuuttaan tasinkona toiselle puolisolle tai tämän kuolinpesälle. Tällaisen tilanteen välttämiseksi voidaan laatia avio-oikeuden poissulkeva tai sitä rajoittava avioehtosopimus.