Konsultaatio
Kysymys tapahtuman järjestäjien vastuusta
Mikä vastuu on yrityksellä joka sponsoroi tapahtumaa siten, että vuokraa tilan tapahtuman käyttöön. Mikäli tiloissa tapahtuu rikkomuksia, esimerkiksi alkoholin välittämistä alaikäiselle ja erilaisia alkoholi juomien tarjoilua alle 18 ja alle 20 vuotiaille? Entä tapahtuman järjestäjät, voivatko he saada tällaisessa tapahtumassa sakkoja? Jos juhla jolla sponsorit kerätään ja jonka jatkoilla rike tapahtuu on koulun järjestämä, onko tällöin koululla vastuuta asiassa? Entä tilan vuokralle antavalla taholla?
Juhlatilan vuokralle antaneella taholla tai tilavuokran sponsorointitarkoituksessa maksaneella yrityksellä ei voine olla vastuuta juhlatilaisuuden aikana tapahtuneista seikoista pelkästään tilan vuokralle luovuttamisen ja tilavuokran maksamisen perusteella. Asiaa voitaisiin arvioida toisin, mikäli tilaisuutta sponsoroinut yritys olisi jollakin tavalla ollut osallinen tilaisuuden ohjelman järjestämiseen tai se olisi toimittanut tilaisuuteen mainittuja alkoholijuomia. Ensi sijassa vastuullisia ovat tilaisuuden järjestäjät. Alkoholijuomien vähittäismyynti sekä anniskelu ovat luvanvaraisia ja ilman lupaa tapahtuva alkoholijuomien myynti ja anniskelu on laitonta - lähtökohtaisesti vähintäänkin sakkorangaistuksella rangaistavaa. Mikäli tilaisuudessa on ollut asianmukainen anniskelulupa, on lupaehtojen rikkomisesta (anniskelusta alaikäisille) vastuussa ensi sijassa luvanhaltija.