Perinnönjako
Kuolinpesän yhdellä osakkaalla oikeudet
Onko kuolinpesän yhdellä osakkaalla oikeutta pyytää jakamaan osan pesän tilillä olevista rahoista esim. perintöveroa varten? Kuolinpesällä on myynnissä oleva osake, jonka ylläpitoon myymisen ajaksi osa ( n 1/3 osa) jäisi ja loput 2/3 osa jaettaisiin. Vai pitääkö rahojen pysyä tilillä täysin jakamattomana kunnes osake on myyty ja perinnönjako voidaan tehdä kokonaan loppuun?
Pääsääntöisesti osittainen perinnönjako tai perintöosan ennakon maksaminen ennen lopullista perinnönjakoa edellyttää kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumusta. Eli yhdellä osakkaalla ei ole yksin oikeutta vaatia tilivaroista tällaista ennakkojakoa, jos muut osakkaat sitä vastustavat. Varojen jakaminen ennakkona on tietysti tarkoituksenmukaisuuskysymys, eikä välttämättä ole mielekästä "seisottaa" kuolinpesän tilillä rahavaroja lopullista jakoa odottamassa, jos niitä ei tarvita pesän juoksevien kulujen kattamiseen.