Konsultaatio
Kysymys avoliiton purkautumisesta

Olemme olleet avoliitossa 11 vuotta. Meillä ei ole yhteisiä lapsia. Miehelläni on 2 lasta , 17v ja 20 v , he asuvat nykyisin opiskelupaikkakunnalla. Avoliiton alkuvuosina he asuivat meillä noin 4vrk viikossa ja osan lomista, elin noin 7v ajan.

Minulla on 2 lasta joista nuorempi asuivat luonamme pysyvästi 3vuotta avoliiton alussa. Asumme miehen omistamassa talossa maaseudulla. Hän on avioerossa lunastanut talon itselleen v.2018. Olemme molemmat olleet kokoajan työelämässä . Omat pankkitilit ovat olleet. Talouden menot on koko 11 vuoden ajan jakautuneet niin, että mies maksaa asuntolainansa lyhennykset. Hän maksaa myös asumiskulut eli sähköt, vakuutukset, kiinteistöveron sekä aurauksen.

Minä olen puolestani olen kustantanut " perheemme" päivittäiset kulut, eli lähinnä ruokaostokset ja muut päivittäiset talousmenot, eli osittain 4-5 hengelle ja nyt viime vuosina meille kahdelle. Emme ruokaile työpaikkaruokailussa vaan otamme lämpimän ruuankin kotona tehtynä. Ruokakulut ovat näin ollen aika isot, noin 600 eur kuukaudessa, vähintään. Alkuvuosina ne olivat isommat. Olen myös saanut vuosien varrella vanhempieni perintöä jolla olen maksanut myös kiinteistöön tehtyjä remontteja, kuten terassi, vesiremontti yms. Olen kalustanut talon hankkimillani huonekaluilla ja olen myös vastannut muista niin sanotuista sisustuskustannuksista. Olen myös antanut avopuolisolleni rahaa tilisiirtona aika runsaasti koska varsinkin alkuvuosina oli vaikeus maksaa elatusmaksuja sekä asuntovelkaa. Olen lisäksi maksanut hänen vastuulleen tarkoitettuja laskuja, kuten lasten koulutaksimaksuja yms. Kaikki näkyy pankin tiliotteessa. Olen myös antanut hänelle oman entisen autoni saatuani uuden. Tosin autolla on vain käyttöarvo. Olen kustantanut yhteisiä lomareissuja, mm. laskettelumatkoja, myös hänen lastensa osuuden.

Olisin kiinnostunut tietämään, onko minulla mitään mahdollisuutta saada jotain tasoitusta jos/ kun avoliitto nyt mahdollisesti purkautuu? Mielestäni hän ei olisi selvinnyt maksuista ja lainan lyhennyksistä ilman minun rahallista apuani. Tiedän että menot olisi pitää jakaa siten että maksan osani asumiskuluista (noin 200 eur,) ja talousmenot maksettaisiin puoliksi...tai lasten täällä olokin olisi pitänyt huomioida. Mutta näin ei kuitenkaan ole tehty koska siitä keskustelu aina aloitti riidan.

Avioliittolain 46 § mukaan "Kummankin puolison tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen. Puolisoiden elatus käsittää puolisoiden yhteisten sekä kummankin henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisen." Toisin sanoen avioliiton aikana puolin ja toisin maksetut kustannukset tai vähäiset rahansiirrot puolison tililtä toiselle katsotaan pääsääntöisesti elatusvelvollisuuden täyttämiseksi eikä niitä "tasata" avioliiton päättyessä. Avioero-osituksessa voidaan kuitenkin määrätä erilaisilla perusteilla toinen puoliso maksamaan päältä päin vastiketta tai osituksen lopputulosta voidaan kokonaisuutena sovitella, jos esimerkiksi elatukseen osallistuminen on ollut voimakkaassa epätasapainossa. Pääsäännön mukaan aviovarallisuussuhde puretaan avioliiton päättyessä (ellei puolisoilla ole avioehtosopimusta) siten, että kummankin erikseen omistamat ja yhteiset varat lasketaan yhteen ja tästä vähennetään yhteiset ja omat velat - ja erotus on aviovarallisuuden säästö, josta kummallakin on oikeus saada arvomääräisesti puolet.