Työoikeus
Päivittäinen enimmäistyöaika
Laissa on määrätty poikkeussäädöksiä lukuunottamatta, että vuorokaudessa saa tehdä töitä enintään kahdeksan tuntia. Onko tämän säädöksen kiertäminen jotenkin mahdollista, esimerkiksi työskentelemällä eri paikoissa vai ”pakottaako” laki ottamaan lainaa, kun estetään rahan hankkiminen. Ja mitä seurauksia siitä on jos säädöksiä ei noudata?
Työaikalain mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työaikalakia sovelletaan yksittäiseen työsopimukseen sekä virkasuhteen perusteella tehtävään työhön. Työaikalaki ei siis rajoita oikeuttasi tehdä yli kahdeksan tuntia päivässä töitä, jos työaika jakaantuu useammalle eri työlle. Voit tehdä samankin työnantajan palveluksessa enemmän kuin kahdeksan tuntia päivässä töitä, tällöin kyse on ylityöstä.