Konsultaatio
Kysymys avoliiton päättymisestä ja puolison ja lasten poismuuttamisesta yhteisestä asunnosta
Haluaisin tietää onko olemassa jokin "irtisanomisaika" avoliiton päättyessä puolison ja hänen lapsen/lasten häätämiseen asunnostani. Asumme siis omistamassani asunnossa eikä puoliso lapsineen suostu muuttamaan pois vedoten hänen luottotiedottomuuteen ja ulosottokierteeseen?
Avoliiton päättyessä toisella osapuolella tai hänen lapsillaan ei ole enää oikeutta asua toisen avopuolison yksin omistamassa asunnossa, jossa asumisen peruste on ollut avoliitto (osapuolten välillä ei ole vuokrasopimusta eikä asunto ole ulkopuoliselta vuokrattu yhteiseen asumiseen). Avoliiton päättymisen jälkeen asunnon omistaja voi nostaa käräjäoikeudessa kanteen, jossa osaa asunnosta hallinnassaan oikeudetta pitävät (avopuoliso ja lapset) velvoitetaan häädön uhalla muuttamaan asunnossta. Tuomioistuimen häätötuomio voidaan sen antamisen jälkeen saattaa ulosottolaitokseen täytäntöönpantavaksi. Käytännössä tuomioistuinprosessi ja häädön pakkotäytäntöönpano kestää muutamia kuukausia. Asiassa olisi senkin johdosta järkevää pohtia sitä, että puoliso ja lapset ryhtyisivät hakemaan kiireellisenä asuntoa kunnan sosiaaliviranomaisilta, jotta erilleen muutossa ei tarvitsisi turvautua häätötuomion pakkotäytäntöönpanoon, johon osallistuvat myös sosiaaliviranomaiset, mikäli häädettävinä on alaikäisiä lapsia.