Raha-asiat
Kysymys pankin toiminnasta
Hei, voisiko joku selittää minulle miten seuraava on mahdollista. Pankki: Tietääkseni yksityinen henkilö ei voi perustaa yritystiliä ilman y-tunnusta, olenko oikeassa? Toiminimi tekee pankissaan takuutalletuksia jotka pankki sijoittaa kunkin talletuksen omalle YRITYSTILILLEEN, johon on vaadittu y-tunnus. Toiminimi lopettaa toimintansa ja liiketoiminnan varat ja velat siirtyvät apportilla uuden osakeyhtiön hallintaan. Pankki kuitenkin luovuttaa YRITYSTILEILLÄ OLEVAT VARAT - takuutalletukset, jotka ovat liiketoiminnan varoja mahdollisia korjauksia varten, yksityisen henkilön kiistanalaiseen ulosottoon. Onko tämä mitenkään selitettävissä niin että maallikkokin ymmärtäisi, koska terveeseen järkeen tämä ei käy?
Pankkitalletuksena olevat varat kuuluvat tilin haltijalle, tässä tapauksessa ilmeisesti yksityiselle elinkeinonharjoittajalle (toiminimelle). Koska yksityisliikkeenä (toiminimellä) harjoitettu elinkeinotoiminta ei ole mm. velkavastuun näkökulmasta erotettavissa elinkeinonharjoittajan (toiminimen haltijana olevan henkilön) yksityisistä varoista, on täysin mahdollista ulosmitata luonnollisen henkilön velasta hänen hallitsemansa toiminimen tilillä olevat talletusvarat. Samalla tavoin luonnollisen henkilön oman tilin varoja voitaisiin ulosmitata elinkeinotoiminnan (toiminimen) velasta. Yksityisliikeen velkavastuuta ei myöskään voida velkojia sitovasti siirtää ilman velkojien suostumusta toiselle velalliselle (osakeyhtiölle), vaikka osakeyhtiön ja yksityisliikkeen välisellä liiketoimintasiirtoa koskevalla sopimuksella yksityisliike olisi siirretty "varoineen ja velkoineen" osakeyhtiölle. Samoin yksityisliikkeen tilillä olevat varat eivät siirry osakeyhtiön vallintaan pelkästään liiketoimintasiirtoa koskevalla sopimuksella, vaan ne tulee myös de facto siirtää yksityisliikkeen (toiminimen) tililtä osakeyhtiön tilille tai sopia pankin kanssa aiemman tilin haltijan muutoksesta. Mikäli osakeyhtiö katsoo, että asiassa on ulosmitattu sen (eli sivullisen) varoja, asiaan voi reagoida ulosottovalituksella. Viitaten edellä kirjoitettuun valituksen menestymisen mahdollisuus saattaa olla kapea, mikäli ulosmitattu tili on ulosmittaushetkellä ollut edelleen yksityisliikkeen (toiminimen) nimissä pankissa.