Yritykset
Yrityksen lopettamiseen ja omaisuuteen liittyvä kysymys
Hei! Kun yhden henkilön pyörittämä ky-tyyppinen firma joutuu lopettamaan toimintansa terveydellisten syiden vuoksi, mutta omistaa rivitalo-osakkeen, jota ei haluaisi myydä (koska vuokralaisena sukulainen, jonka vaikea saada asuntoa muualta), niin mitä pitää tehdä? Tilitoimisto neuvoi jättämään sen ns. pöytälaatikkofirmalle, mutta tilitoimisto perii luonnollisesti kuukausittain maksuja em. johdosta. Millä tavoin se kannattaa lunastaa itselle, ts. pöytälaatikkofirmalta itselle (käytännössä itseltä itselle)? Osakkeesta on velkaa, eli velka siirtyisi firmalta henkilölle. Tai voiko firma myydä sen jäljellä olevan velan hinnalla puolisolle ilman, että verottaja rokottaa siitä suunnattomasti? 
Jotta avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toimintaa pidetään loppuneena, yhtymän toiminnassa ei saa olla jäljellä lainkaan varoja tai velkoja. Yhtymä voi luopua varoistaan myymällä ne. Varat voivat siirtyä yhtiömiehille myös yksityisottona. Varojen myynnin tai yksityisoton vaikutukset huomioidaan yhtymän viimeisen verovuoden toiminnan tuloksen laskennassa. Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi luopua varallisuudesta eri tavoin, kuten myymällä osan tai kaikki varallisuuserät ulkopuolisille tahoille tai siirtämällä osan tai kaikki varallisuuserät yhtiömiehille. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtymän veloista ja niiden maksamisesta myös toiminnan loputtua. Jos yhtiömies ottaa yhtymästä kiinteistön, rakennuksen, rakennelman, arvopaperin tai oikeuden, on luovutushintana omaisuuden tai oikeuden todennäköinen luovutushinta. Todennäköisellä luovutushinnalla tarkoitetaan hintaa, joka luovutetusta hyödykkeestä saataisiin jos se luovutettaisiin ulkopuoliselle taholle normaaleilla myyntiehdoilla. Edellä mainittujen varojen yksityiskäyttöönotto realisoi siis arvonnousun. Asuntoa vastaan oleva velka, joka siirtyy yhtiömiehen vastuulle, toki vähennetään käyvästä arvosta. Asunto-osakkeen myyminen lähipiirille alihintaan johtaa ostajalle koituvaan mahdolliseen lahjaveroriskiin.