Perhe- ja perintöasiat
Erilleen muutto ja omistusasunnon kulut
Nuorella avoparilla on yhteinen omistusasunto. Asuntolaina on puoliksi kummankin nimissä. Avovaimo on muuttamassa lapsen kanssa pois vuokra-asuntoon parin kuukauden sisällä. Avomies jää omistusasuntoon asumaan siksi aikaa kunnes asunto saadaan myydyksi. Avomies ei ole halukas ottamaan koko lainaa vastuulleen, eikä se ole edes mahdollista. Kuinka omistusasunnon kulut (asuntolainan lyhennys ja korot, yhtiövastike, sähkö, vesi) jaetaan? Onko avovaimo velvollinen osallistumaan lainakuluihin muutettuaan vuokra-asuntoon?
Koska kumpikin avopuolisoista on asuntolainassa velallisena, ei asuminen tai poismuutto vaikuta velkavastuuseen suhteessa pankkiin. Kumpikin on edelleen yhteisvastuussa asuntolainan lyhentämisestä. Koska asuntolainan lyhennys myös kasvattaa asunnon myynnistä saatavaa nettokauppahintaa (kauppahinta-lainan pois maksu) ja tulee siten molempien hyväksi, ei asuntoon asumaan jäävä puoliso myöskään saa esim. perusteetonta etua toisen kustannuksella sillä, että puolisot huolehtivat edelleen lainanhoitomenoista yhteisesti. Sen sijaan asunto-osakeyhtiölle maksettava hoitovastike, sähkö ja vesimaksu ovat luonteeltaan asunnon hallintaoikeuteen ja käyttämiseen liittyviä menoja. Niiden osalta voi olla perusteltua, että asuntoon asumaan jäävä puoliso vastaa niistä yksin erilleen muuton jälkeen.