Raha-asiat
Velan vanheneminen
Vanheneeko jotkin tietyt velat 5 vuodessa vaikka niitä maksaisikin?
Velan vanhentumisesta annetun lain mukaan velka vanhenee pääsääntöisesti 3 vuodessa eräpäivästä. Velan vanhentuminen katkeaa mm. silloin, kun velkoja muistuttaa velallista tai vaatii suoritusta tai velallinen suorittaa velkaa. Vanhentumisen katkeaminen tarkoittaa sitä, että kolmen vuoden vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen alusta. Velan vanhentumisesta annettua lakia ei sovelleta eräisiin laissa mainittuihin julkisoikeudellisiin velkoihin kuten esimerkiksi veroihin.