Työoikeus
Palkkatuki ja maksamaton palkka
Olen palkkatuetussa työssä. Eli työnantaja saa palkkatukea. Työnantaja ei ole pystynyt maksamaan palkkaa ajallaan ja perustelee asiaa sillä että palkkatukien maksatus on myöhässä. Kuinka toimia? Tietääkseni palkan on oltava tililläni palkkapäivänä. Satoi tai paistoi. Olenko oikeutettu saamaan myöhästyneeltä ajalta korkoa ja rikkooko työnantaja oikeuttaan saada palkkatukea jättämällä palkat maksamatta? Työnantaja on RY joka omien sanojensa mukaan on riippuvainen palkkatuesta. Työnantaja työllistää tällä hetkellä n. 10 henkilöä ja kaikilta jäi palkat tänään saamatta. Kehen olen asian tiimoilta yhteydessä?
Työsopimuslain mukaan "palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä." Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ei ole riippuvainen siitä, että esimerkiksi palkkatuen maksatus on myöhässä. Sinulla on tietysti oikeus vaatia viivästyskorkoa (tällä hetkellä vuotuinen korko 7%) palkan eräpäivän ja myöhemmän maksupäivän välliseltä ajalta. Ensi sijassa asiassa tietysti kannattaa olla yhteydessä työnantajaan (henkilöön, joka vastaa palkanmaksusta). Mikäli tilanne pitkittyy ja palkkaa jää useammalta peräkkäiseltä palkanmaksukaudelta saamatta, on syytä harkita työsuhteen purkamista ja palkkasaatavien hakemista Uudenmaan ELY-keskuksessa toimivalta palkkaturvaviranomaiselta.