Perhe- ja perintöasiat
Kysymys avainten luovutuksesta
Äitini on antanut avaimet isännöitsijätoimistolle ja kiellon niiden luovutuksesta minulle. Nyt hän on kuollut eikä isännöitsijä suostu luovuttamaan niitä ilman perunkirjaa. Kuinka tämä vaade on mahdollinen? On näyttää testamentti, josta selviää, että olen omaisuuden perijä ja henkilö-perhesuhdetiedot, missä ilmenee, että olen ainoa lapsi. Nämä eivät riitä.
Isännöitsijäntoimiston tulisi joko luovuttaa avaimet sille, jonka hallussa pesä on tai vähintäänkin sallia pääsy asuntoon, jotta mm. asunnossa oleva perinnönjättäjän varallisuus, asunnon kunto (jos siis kyse omistusasunnosta) sekä mahdolliset asunnosta löytyvät asiakirjat (maksamattomat laskut jne.) voidaan ottaa huomioon perunkirjoituksessa. Perunkirjoiutusvelvollisen osakkaan täytyy pystyä luetteloimaan perinnönjättäjän omaisuus, jotta hän voi (vapausrangaistuksen uhalla) perunkirjoituksessa valan velvoituksin vahvistaa ilmoittaneensa uskoituille miehille pesän omaisuuden oikein. Perillisasema (pesän osakkuus) voidaan osoittaa isännöitsijätoimistolle sukuselvityksellä.