Perhe- ja perintöasiat
Perillisen velat ulosotossa
Henkilö on kuollut muutama vuosi sitten. Perillisiä ovat kaksi lasta ja leski. Perintöä ei ole vielä ositettu. Toisella lapsista on velkoja ulosotossa. Ulosottomies ei ole vielä koskenut perintöön, mutta on ilmoittanut, ettei sille saa tehdä mitään. Tilanne on muuttunut nyt niin, että ulosottomies ei saa enää velkoja muista tuloista. Jos ositus suoritetaan, pitääkö koko perintö osittaa? Miten kannattaa toimia vai joudummeko tekemään kaiken ulosottomiehen kautta?
Ulosotossa oleva henkilö voi luopua perinnöstä, jos hän ei ole vielä ”ryhtynyt perintöön”. Pelkkä perunkirjoitukseen osallistuminen ei yleensä estä luopumista. Luopuminen täytyy tehdä maistraattiin, jotta se sitoo velkojia.

Tapauksessanne on kulunut jo kaksi vuotta perittävän kuolemasta, joten ulosottomies ilmeisesti tulkitsee tilannetta niin, että luopuminen ei enää ole mahdollista. Tätä asiaa kannattaa kuitenkin vielä tutkia, koska jos luopuminen vielä tehokkaasti voidaan tehdä, perintö menee sille taholle, joka olisi saanut perinnön, jos perinnöstä luopuva taho olisi kuollut ennen perittävää.

Mikäli perintöön on ”ryhdytty” eikä luopuminen enää onnistu, sopimusjaon tekeminen edellyttää ulosottomiehen suostumusta, joten kaikki jakotoimet on tehtävä ulosottoviranomaisen myötävaikutuksella ja suostumuksella.