Muu toimeksianto
Ylilaskutus / kiskonta
Hei, Olen joutunut hyvin yksiselitteisesti kiskonnan uhriksi yhden kiinteistölakimiehen toimesta. Teetin toimeksannon yhteydessä kaksi reklamaatiota ja hinta oli 9000 €. Työn sisältö oli tekemäni raakaversion muokkaus ja lähetys. Miten minun pitäisi toimia? Teenkö suoraan rikosilmoituksen kiskonnasta? Valvontalautakuntahan on asianajajien edunvalvontaorganisaatio ja sitä kautta asia ei etene. Kiitoksia vastauksesta.
Kiskonnan tunnusmerkistöön kuuluu paitsi se, että edustettu taloudellinen etu on selvässä epäsuhteessa vastikkeeseen, myös se, että tämä epäsuhta on saatu aikaan käyttämällä hyväksi toisen osapuolen taloudellista ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä tai ajattelemattomuutta. Ottamatta kantaa tunnusmerkistön täyttymiseen asiassasi tulisi ensin selvittää, mitä välillänne on toimeksiannon sisällöstä, laajuudesta ja laskutusperusteista sovittu. Oletan, että olette ainakin tuntihinnasta sopineet etukäteen ja lasku perustuu siten tehtyyn tuntimäärään. Asiassa tulisi siten arvioida toimeksiannosta tehtyjen laskutusperusteena olevien toimenpidetuntien kohtuullisuutta sitä vasten, minkä laajuisesta toimeksiannosta on sovittu ja ovatko toimenpiteet olleet määrältään oikeassa suhteessa ja kohtuullisia sovitun lopputuloksen saavuttamiseksi.