Perhe- ja perintöasiat
Kysymys perinnöstä ja perintöverosta
Hei! Ystäväni 83-vuotias mies on tehnyt testamentin jo kymmenen vuotta sitten ja siinä minulle on tulossa hänen omistamansa osakehuoneisto. Miten on, jos kuolen ennen häntä, onko minun tyttärelläni oikeus siihen osakkeeseen testamentin kautta vai miten se menee? En ole sukulainen, joten paljonko tulisi perintöveroa? Olen pian eläkeläinen.
Mikäli testamentin saaja kuolee ennen testamentin tekijää, sijaantulo-oikeus määräytyy ensisijaisesti testamentin tulkinnan perusteella eli ratkaisevaa on testamentin tekijän tahto (PK 11:1). Jos testamentissa on toissijaissaajaa koskeva määräys, niin omaisuus menee testamentin mukaiselle toissijaiselle saajalle. Jos toissijaista saajaa ei ole määrätty, omaisuuden saavat testamentinsaajan jälkeläiset tai muut yleistestamentin saajat. Tällaisessa tilanteessa pääsääntönä on PK 11:6, jonka mukaan, jos testamentin saaja kuolee ennen kuin hänen testamenttiin perustuva oikeutensa on tullut voimaan tai jos testamenttia ei muutoin voida hänen kohdaltaan panna täytäntöön, testamentinsaajan sijaan tulevat hänen sijaantuloperillisensä. Lisäedellytyksenä on, että sijaantulijalla täytyy olla oikeus periä testamentintekijä. Tämän lainkohdan perusteella luopujan sijaan tulevat luopujan jälkeläiset ellei testamentista tai olosuhteista muuta johdu. Koska sinä tai tyttäresi ette ole sukua testamentin tekijälle, sijaantuloa ei lähtökohtaisesti taphdu, vaan testamentti ikään kuin raukeaa ja omaisuus palautuu pesään, mistä se jaetaan perintökaaren mukaan - ellei testamentissa ole toissijaista saajaa koskevaa määräystä tai testamnetista voida tulkita testamentin tekijän tällaista tarkoittaneen. Perintöveron määrä riippuu perittävän (tai testamentilla tulevan) omaisuuden arvosta. Veroasteikko on portaittain progressiivinen eli veroprosentti nousee perittävän omaisuuden arvon noustessa. Ns. kaukaisemmat sukulaiset ja perheen ulkopuoliset saajat kuuluvat korkeampaan II veroluokkaan. Esimerkiksi 60 000 - 200 000 euron arvoisen perinnön perintövero II veroluokassa on alarajalta 8 900 euroa ja 29% tuon alarajan 60 000 ylittävästä arvosta. Tarkemmin perintöveroa voi arvioida Verohallinnon sivulla https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/perint%C3%B6verolaskuri/