Raha-asiat
Kuka maksaa vainajan velat?
Olen 64 vuotias sairaseläkkeellä oleva. Miten on kun minulla on velkaa ja jos kuolen ja velkoja on vielä jäljellä niin joutuuko minun ainut perilliseni tytär ne maksamaan?
Perintökaaren mukaisesti kuolinpesän ja perinnönjättäjän elinaikaan kohdistuvat velat maksetaan kuolinpesän varoista ja pääsäännön mukaan perillinen ei vastaa henkilökohtaisesti vainajan velasta. Poikkeuksena tähän henkilökohtainen velkavastuu voi kuitenkin syntyä, jos perunkirjoitusvelvollinen osakas laiminlyö perunkirjoituksen toimituttamisen määräajassa. Sama vastuu on osakkaalla, joka perunkirjoituksessa tai vahvistaessaan valalla perukirjan vaarantaa velkojan oikeutta antamalla vääräksi tietämänsä ilmoituksen tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta jonkin tietämänsä seikan - siis esimerkiksi salaa perittävän omaisuutta. Osakas voi myös joutua vastaamaan veloista pesän varojen määrään saakka, mikäli kuolinpesässä toimitetaan perinnönjako tai osakas muutoin ottaa pesän omaisuutta itselleen, ennen kuin pesän ja perinnönjättäjän velat on maksettu.