Perhe- ja perintöasiat
Kysymys ennakkoperinnöstä
Ennakkoperintöä saa antaa rintaperilliselleen 4999€ ilman perintöveroseuraamuksia kolmen vuoden aikana. Saako samanaikaisesti antaa em. summan myös lapsenlapselleen ilman veroa?
Elinaikana annetussa varallisuusluovutuksessa on kyse siis lahjasta, josta saajan tulee maksaa lahjaveroa. Lahjaveroasteikon alaraja on tällä hetkellä 5 000 euroa, eli tuon arvon alittavat lahjat ovat verovapaita. Edellytyksenä verovapaudelle on lisäksi, ettei lahjansaajan samalta lahjan antajalta saamien useampien lahjojen yhteenlaskettu arvo ylitä tuota määrää kolmen vuoden aikana. Lahjaverovelvollinen on lahjan saaja, eikä merkitystä ole sillä, onko lahjansaajan sukuhaaraan kuuluva toinen henkilö myös saanut lahjoja. Toisin sanoen on mahdollista antaa samanaikaisesti veroseuraamuksitta lahja sekä lapselle että lapsenlapselle. Kokonaan eri asia on se, katsotaanko elinaikana annetut lahjat myöhemmin lahjan antajan kuolinpesässä saajiensa tai saajan sukuhaaran saamaksi ennakkoperinnöksi ja jos katsotaan, tuleeko ne lisätä pesän säästöön ja saajan perintöosuuteen perintöverotuksessa.