Perhe- ja perintöasiat
Kysymys perinnön verotuksesta
Vaimoni veli kuoli ja vaimoni on ainoa elossa oleva perijä. Vaimoni aikoo kieltäytyä perinnöstä meidän kolmen lapsemme hyväksi. Miten asia verotuksellisesti menisi:  a) jos hän ottaisi perinnön vastaan ja b) jos hän luopuisi perinnöstä? Paljonko vero olisi A ja B tapauksessa? Perinnön suuruus n.100 000 €.
Ensinnäkin perinnöstä luopuminen on tehtävä ehdoitta ja perintöön ryhtymättä, jotta lakimääräistä perillistä ei perintöveroteta. Toisin sanoen perillisen ei tule luopumisilmoituksessaan ottaa mitään kantaa siihen, kenen hyväksi hän perinnöstä luopuu tai kenelle perinnön tulisi luopumisen johdosta mennä. Tällainen katsotaan siis pesästä vetäytymiseksi ja luopuneelle perillisasemassa olevalle ei määrätä perintöveroa. Luopujaperillisen sijaan tulevat lakimääräisessä perimysjärjestyksessä seuraavana olevat hänen sijaantuloperillisensä, siis esimerkiksi luopujan lapset. Luopuminen ei myöskään ole verotehokas enää sen jälkeen, kun lakimääräinen perillinen on ottanut perinnön vastaan eli esimerkiksi ryhtynyt pesän omaisuuden suhteen muihin toimiin, kuin mitä on välttämätöntä perunkirjoituksen valmistelemiseksi. Perintöveron määrä 100 000 euron arvoisesta perintösuudesta on II veroluokassa 20 500 euroa. Mikäli sama perintö jakautuu kolmelle perinnönsaajalle, on perintöveron määrä 33 333 euron arvoisesta perintöosuudesta II veroluokassa 2 627 euroa kullekin kolmelle perinnönsaajalle.