Perhe- ja perintöasiat
Avoero ja yhteinen kiinteistö
Olemme asuneet avoliitossa alle viisi vuotta ja ostimme yhdessä kiinteistön alle neljä vuotta sitten. Omistussuhteemme kiinteistöön on 50/50 ja meillä on yhteinen asunto- sekä remonttilaina. Muutin eromme yhteydessä vuoden vaihteessa pois yhteisestä talostamme vuokra-asuntoon, toisen osapuolen jäädessä asumaan yhteisesti omistamaamme taloon. Olemme yhteisesti sopineet, että entinen avopuolisoni ottaisi yhteiset lainamme itselleen ja kiinteistö siirtyy hänen omistukseensa. Tämä järjestely onnistuu myös pankin puolesta. Kiinteistö on arvioitu ja sen arvo ylittää jäljellä olevien lainojen määrän. Entinen puolisoni ei kuitenkaan ole valmis maksamaan erotusta minulle. Millainen sopimus tämän kaltaisessa tilanteessa tulisi tehdä, tai onko mahdollista tehdä sopimusta, jossa ainoastaan minun osuuteni lainoista toimii kauppasummana ja miten verotus tällaisessa tilanteessa menisi?
Mikäli olet valmis luopumaan määräosasta kiinteistöön pelkästään lainojen vastattavaksi ottamista vastaan, on mahdollista siirtää omistus entiselle avopuolisollesi kauppakirjalla, jossa kiinteistön puoliosuuden kauppahinta vastaa jäljellä olevien lainojen puoliosuutta ja kauppahinta todetaan maksetuksi sillä, että entinen puolisosi ottaa lainat yksin omalle vastuulleen. Mikäli näin laskettu kauppahinta on merkittävästi käypää hintaa alempi, on mahdollista, että Verohallinto katsoo kaupan lahjanluonteiseksi ja entisen puolisosi tulisi maksaa lahjavero käyvän arvon ja kauppahinnan erotuksesta. Joka tapauksessa ostajan tulee maksaa varainsiirtoverona 4% kauppahinnasta.