Perhe- ja perintöasiat
Perintöasia - veljet ja sisarpuoli perillisinä?
Minulla ei ole lapsia ja molemmat vanhempani ovat jo kuolleet. Ymmärtääkseni kaksi veljeäni perivät minut ja jos kuolevat ennen minua niin tilalle tulevat heidän lapsensa. Mutta minulla on siskopuoli, jota en tunne laisinkaan ja johon en saa mitään yhteyttä. Olin jo 29-vuotias kun hän syntyi. Periikö myös tämä siskopuoli minut? Jos perii niin voinko sulkea hänet pois tekemällä testamentin tai jollakin muulla tavalla? Onko veljieni lakisääteisesti hoidettava kuolinpesäni tai sen luovuttaminen jonkun ulkopuolisen hoidettavaksi? Vastauksesta etukäteen kiittäen ja ystävällisin terveisin.
Perintökaaren mukaan, kun rintaperillisiä (lapsia tai lapsenlapsia) ei ole, perinnön saavat perinnöjättäjän vanhemmat. Jos vanhempi on kuollut , jakavat perittävän veljet ja sisaret tämän vanhemman osan. Ja mikäli perinnönjättäjän sisarus on kuollut, menee perintö edelleen kuolleen sisaruksen jälkeläisille. Eli kuvaamassasi tilanteessa kumpikin veljistäsi perii osuuden sekä isäsi että äitisi sijaan ja sisarpuolesi perii oman osansa sen vanhempasi sijaan, joka on teille yhteinen. Toisin sanoen puolet perinnöstäsi menee toisen vanhempasi sijaan puoliksi veljillesi ja toinen puoli perinnöstä toisen vanhempasi sijaan kolmeen osaan näille kolmelle sisarukselle. Tekemällä testamentin voit määrätä perinnöstäsi täysin vapaasti edellä selostetusta poiketen. Eli testamentilla on mahdollista sivuuttaa sekä sisarpuolesi että myös veljesi määräämällä omaisuutesi testamentilla osittain tai kokonaan toisille testamentinsaajille. Testamentissa voidaan myös määrätä testamentin toimeenpanija (esimerkiksi testamentin laatinut lakimies), jonka velvollisuutena on tarvittaessa myös ryhtyä toimenpiteisiin perunkirjoituksen toimittamiseksi sekä ottaa haltuun pesän omaisuus. Ellei testamentissa ole toimeenpanijamääräystä, tulee pesän osakkaiden ottaa omaisuus haltuunsa ja ryhtyä toimiin perunkirjoituksen toimittamiseksi.