Perhe- ja perintöasiat
Ennakkoperintö lastenlasten kohdalla
Luin, että normaalitkin lahjat voidaan huomioida ainakin rintaperillisten kohdalla ennakkoperintönä, jos ne on saatu alle 3 vuotta ennen perittävän kuolemaa. Koskeeko sama sääntö alle 3 vuotta ennen perittävän kuolemaa myös lapsenlapsille annettuja lahjoja, kun perittävän lapsi eli lastenlapsen vanhempi on elossa? Luin, että yleisesti ennakkoperintö ei voi tulla kysymykseen lastenlasten kohdalla, kun heidän vanhempi on elossa. Lisätäänkö lastenlasten lahjoja ennakkoperinnöksi silloinkaan, jos perittävä lisäksi testamenttaa jotakin lapsenlapsille ja lapsenlapsesta tulee näin kuolinpesän osakas? Mielestäni nämä säännöt ovat outoja. Pohdituttaa, että pitääkö alle kolme vuotta ennen perittävän kuolemaa annetut jopa muutaman kymmennen euron arvoiset syntymäpäivälahjatkin lisätä perukirjaan, oli kyseessä sitten rintaperillinen tai ei.
Ennakkoperintö on varallisuusoikeudellisessa katsannossa lahja, joka on otettava perintökaaren 6 luvun mukaan huomioon laskennallisena lisäyksenä määritettäessä perittävän kuoleman jälkeen perillisen arvomääräistä perintöosaa. Perittävän eläessään antaman lahjan johdosta on mahdollista tehdä laskennallinen lisäys jäämistöön ja ottaa lahja huomioon rintaperillisen saamana ennakkoperintönä, vaikka lahja olisi annettu vuosikymmeniä sitten. Toisin sanoen perintökaari ei tunne mitään absoluuttista kolmen vuoden tai muutakaan aikarajaa sille, milloin ennen perinttävän kuolemaa annetut lahjat voidaan katsoa ennakkoperinnöksi. Tuo mainittu 3 vuotta liittynee lahjaverotuksen määräaikaan eli siihen, että yhdeltä lahjoittajalta samalle lahjansaajalle annetuista lahjoista ei kanneta lahjaveroa silloin, kun useamman lahjan yhteenlaskettu arvo alittaa 5000 euroa kolmen vuoden kuluessa. Lahjan veronalaisuus tai verottomuus ei kuitenkaan liity suoraan siihen, pidetäänkö lahjaa ennakkoperintönä. Positiivisen ennakkoperintöolettaman mukaan se, mitä "perittävä on eläessään antanut rintaperilliselle", on vähennettävä rintaperillisen perinnöstä, jos muuta ei ole määrätty tai olosuhteisiin katsoen otaksuttava tarkoitetun. Eli rintaperilliselle (lapselle) annettu lahja oletetaan ennakkoperinnöksi ja tämä olettama voidaan kumota vastanäytöllä - määrätty lahjakirjassa toisin tai esim. vähäisen tavanomaisen merkkipäivälahjan osalta "voidaan otaksua", ettei lahjaa ole tarkoitettu huomoitavaksi ennakkoperintönä. Positiivinen ennakkoperintöolettama ei ole voimassa silloin, kun saaja ei ole lahjan antamishetkellä lahjoittajan (perittävän) lähin perillinen. Ennakkoperintöä ei siis ole suoraan lain nojalla lahja, jonka isovanhemmat antavat oman rintaperillisensä eläessä lapsenlapselleen. Lapsenlapsen saama lahja voidaan kuitenkin katsoa ennakkoperinnöksi, jos lahjanantaja on näin määrännyt tai olosuhteista voidaan päätellä, että lahjoitus lapsenlapselle tarkoitettiin ennakkoperinnöksi.