Asunto ja kiinteistö
Onko osakas velvollinen maksamaan laajakaistayhteydestä, jota ei tarvitse?
Taloyhtiön hallitus on päättänyt hankkia valokuituliittymän. Taloyhtiössä asuu useita vanhuksia, jotka eivät tarvitse kyseistä valokuitukaapelia. Valokuidun hinta on 690e ja kuukausimaksu on 12.90e. Voiko hallitus / taloyhtiö pakottaa asunto-osakkeen omistajan ostamaan/ lunastamaan kyseisen valokuitukaapelin vaikka asukas ei tätä tarvitse?
Huoneistokohtaisen laajakaistayhteyden katsotaan olevan tavanomaista asumisen tasoa, joten yhtiö voi päättää uuden tiedonsiirtoverkon asentamisesta rakennukseen ja myös laajakaista -palvelun käyttöönotosta yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Operaattorin vaihtamista koskeva päätös taas voidaan tehdä hallituksessa, jos vaihtamisesta ei aiheudu olennaista haittaa tai ylimääräisiä kustannuksia osakkeenomistajille. Epäselvissä tapauksissa asia tulee toki viedä myös tällöin yhtiökokouksen arvioitavaksi. Osakkeenomistaja maksaa yhtiölle yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrätyillä perusteilla. Asunto-osakeyhtiölaissa määrätään siitä, mihin tuota yhtiövastiketta voidaan käyttää. Asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 2 §:ssä on nimenomainen määräys siitä, että yhtiövastikkeella voidaan kattaa myös menot, jotka aiheutuvat yhtiön toimintaan taikka kiinteistön ja rakennusten käyttöön liittyvän hyödykkeen yhteishankinnasta. Säännöksellä tarkoitetaan sellaisia kiinteistön tai rakennuksen käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön liittyviä palveluja, joiden katsotaan olevan tavanomaisia. Tähän lukeutuvat myös tietoliikennepalvelut.