Muu toimeksianto
Kysymys auton huollon ajaksi saadusta sijaisautosta
Liikkeestä vasta ostetussa käytetyssä autossa on vikaa ja auto on ko. liikkeessä korjattavana. Liike antaa sijaisauton korjauksen ajaksi. Sijaisauto rikkoutuu seuraavana päivänä (ei onnettomuutta, väärinkäyttöä tms). Auto on 400km päässä liikkeestä, eikä sillä voi ajaa. Liike ei suostu antamaan minulle omaa autoani, ennen kuin hankin sijaisauton takaisin liikkeeseen. Sijaisauton luovuttamisesta/käytöstä ei tehty mitään erillistä sopimusta. Voiko olla oikein, että minä joutuisin maksamaan useita satoja euroja auton hinauksesta? Onko liikkeellä oikeus kieltäytyä antamasta minulle omaa autoani, kunnes sijaisauto palautuu liikkeeseen?
Jos muusta ei sijaisauton käytön ja vastuun osalta ole sovittu, myyjäliikkeellä ei ole perustetta pidättää autoanne luovutusta kuvaamassanne tilanteessa. Ei liioin perustetta velvoittaa teitä ryhtymään omalla kustannuksellanne erityisiin toimiin auton palauttamiseksi. Suosittelen pyytämään myyjäliikkeeltä kirjalliset perustelut menettelylleen.