Perhe- ja perintöasiat
Voiko avioeron harkinta-aikaa lyhentää?
Onko mahdollista saada puolen vuoden harkinta-aikaa muutettua kolmeksi viikoksi kun puolisoiden kirjat ovat kahden vuoden aikana ollut vain muutaman kuukauden samassa osoitteessa? Voiko perustelut olla, että toinen osapuoli on tämän ajanjakson aikana ollut toisella paikkakunnalla hoidossa? Toinen aviopuoliso on fyysisesti ja psyykkisesti väkivaltainen. Toinen osapuoli on aiheuttanut suurta taloudellista haittaa yhteiselle taloudelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Voiko siis perusteluilla vaikuttaa avioliiton purkuun, että puolen vuoden harkinta-aikaa voidaan lyhentää? Onko muita perusteita jotka vaikuttavat harkinta-aikaan?
Ainoa poikkeus harkinta-aikaan on avioliittolain 25 § 2 momentissa. Sen mukaan "Puolisoilla on kuitenkin oikeus saada avioero ilman harkinta-aikaa, jos he ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta." Tämä keskeytyksetön kahden vuoden erillään asuminen on yleensä pystyttävä osoittamaan väestötietojärjestelmän otteilla, joista ilmenee, että puolisoiden virallinen osoite on keskeytyksettä vähintään kahden vuoden ajan ennen avioerohakemusta ollut eri paikassa. Mikäli osoitetieto ei tätä osoita, voi olla vaikea esittää muuta todistelua sen tueksi, että puolisot olisivat asuneet erillään. Puolison käyttäytyminen tai muut seikat eivät vaikuta harkinta-aikaan tai sen kestoon.