Perhe- ja perintöasiat
Avioero ja tontin yhteisomistus

Hei! Kyseessä on avioerotilanne. Ero tuli voimaan jo 1.6.2020, ositusta ei ole vielä tehty. Omakotitalo on nyt myynnissä ja muutoinkin muutto lasten kanssa pois tapahtuu vasta maaliskuussa. Kysymys koskee rakentamatonta tonttia, kesänviettopaikalla pieni saunamökki ym varsinaista luvanvaraista rakennusta siellä ei ole. Tontti on miehen nimissä ja rajoittuu yhteiseen metsään. Ajatus olisi että tontti tulisi erosta huolimatta molempien omistukseen, minkälainen paperi tästä tulisi tehdä ja mihin toimittaa?

 

Toisen puolison yksin omistama kiinteistö (rakentamaton kesämökkitontti) voidaan osituksen yhteydessä osituskirjalla jakaa siten, että osituksen lopputuloksena toinen puoliso saa omistusoikeuden puoliosuuteen kiinteistöstä. Osituskirja, mikäli asia tehdään sopimusosoituksena, tulee olla molempien puolisoiden ja kahden esteettömän todistajan allekirjoittama. Osituskirjan perusteella määräosaan voidaan hakea lainhuutoa maanmittauslaitokselta. Ennen järjestelyn toteuttamista on kuitenkin hyvä perehtyä ositusta koskeviin Verohallinnon ohjeisiin sen selvittämiseksi, täytyykö puoliosuuden omistajanvaihdoksesta maksaa varainsiirtoveroa tai onko luovutus mahdollisesti lahjaveron alainen saanto.