Perhe- ja perintöasiat
Kysymys ennakkoperinnöstä
Perunkirjoituksen yhteydessä tuli esille erikoinen asia. Vanhempani antoivat ainoalle veljelleni v. 2013 lahjaksi/ennakkoperinnöksi kesämökin. Tuo oli minunkin mielestäni hyvä ratkaisu. Perukirjaan lakimies kirjasi; X ja X ovat antaneet pojalleen ja tämän vaimolle X nimisen kiinteistön vapaa-ajan rakennuksineen. Lahjakirjassa on kuitenkin nimenomainen ehto, että XX:n (veljeni) ennakkoperinnön arvona tulee huomioida koko kiinteistön lahjoitushetken mukainen käypä arvo, joka on 130 000€. Oma asiansa on miten verottaja suhtautuu veljeni ja hänen vaimonsa aikanaan maksamiin veroihin, tuleeko lisäverotusta, koska lahjansaajana myös jostain syystä veljeni vaimo. En tiedä mitä tuolla on aikanaan haettu. Lahjakirjan laati aikanaan lakimies. Lakimies ehdotti, että ennen perinnönjakoa odottelemme mitä verottaja toteaa, koska lopputulos voi olla se, että veljeni onkin saanut ennakkoperintöä vasta 65 000€, koska puolet mökistä meni vaimolle. Ja että minun pitäisi antaa omasta osuudestani veljelleni lisää 65 000 €. En voi ymmärtää että tämä menisi näin? Voinko sanoa, että en tietenkään tuohon voi suostua. Vanhempamme, veljeni ja minä olemme käytännössä kuitenkin tietäneet, että veljen ennakkoperintö kokonaisuudessaan oli 130 000€.
Perintökaaren järjestelmän mukaan ennakkoperintöä on ennakkoperintöolettaman mukaan se, mitä ”perittävä on eläessään antanut rintaperilliselle.” Tämän olettamasäännön perusteella voidaan ajatella, että veljesi puolisolle annettu lahja (puoliosuus kiinteistöön) ei olisi ennakkoperintöä, eikä sitä sen johdosta tulisi lisätä laskennallisena lisäyksenä jäämistöön eikä vähentää veljesi perintöosasta. Eli toisin sanoen olettaman mukaan laskennallinen lisäys ja veljesi perintösouuden vähennys olisi tuon 65 000 euroa. Ennakkoperintöolettama on kuitenkin vain perintökaaren olettamasääntö, josta perinnönjättäjä voi eläessään määrätä toisin. Asiaan liittyy myös kysymys ennakkoperinnön arvostamisesta. Tässä tapauksessa voidaan asiaa tulkita siten, että perinnönjättäjät ovat määränneet veljesi saaman ennakkoperinnön arvoksi tuon 130 000 euroa, minkä lahjansaajat ovat myös lahjan vastaanottaessaan hyväksyneet. Siten asiassa voidaan päätyä perustellusti siihen ratkaisuun, että veljesi (ja hänen puolisonsa) saaman ennakkoperintölahjan arvona pesän varoihin tehdään 130 000 euron laskennallinen lisäys ja veljesi perintöosasta vastaavan määräinen vähennys, koska tällaista tasausta lahjan antajat ovat lahjakirjassa tarkoittaneet.