Asunto ja kiinteistö
Vuokrasopimuksen irtisanomisesta valittaminen
Vuokrasopimuksemme irtisanottiin, puoli vuotta aikaa etsiä uusi asunto. Olisiko pitänyt irtisanomissopimuksessa olla valitusohjeet yms?
Hei, Mikäli olette asuneet yli vuoden, irtisanomisaika on vuokranantajan irtisanoessa 6 kk. Mikäli asuminen on kestänyt alle 1 vuoden, irtisanomisaika on 3 kk. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokralaiselle annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta sekä irtisanomisen peruste. Valitusosoitusta ei tarvita. Mikäli teillä tulee muuta kysyttävää, voitte olla minuun yhteydessä puh. 040 758 9111 tai sähköpostitse henri.virtanen@jurinet.fi. Ystävällisin terveisin, Lakimies Henri Virtanen