Perhe- ja perintöasiat
Kysymys perunkirjoituksesta
Hei! Perunkirja asiaa eli leski joka on omistanut yhdessä vainajan kanssa metsäpalstan ei halua luovuttaa tietoja metsätilin varoista, joka on ollut yhteinen vainajan kanssa. Vainajalta jäi kolme perillistä. Koituuko tästä hankaluuksia jatkoa ajatellen perillisille ja voiko näin yleensä toimia?
Avioliitossa kuolleen perukirjaan tulee luetteloida paitsi vainajan myös lesken varat ja velat. Siten lesken tulisi ilmoittaa perunkirjoituksessa myös yhteisen metsätilin varat.