Asunto ja kiinteistö
Voiko asunto-osakeyhtiön hallitus kieltää nukkumisen omalla pihalla varastossa?
Haluaisin tiedustalla, voiko asunto-osakeyhtiön hallitus kieltää nukkumisen omalla pihalla sijaitsevassa itse rakentamassani varastossa/ leikkimökissä? Haluaisin nukkua toisinaan pihavarastossa vuorotyön aiheuttaman rasituksen vuoksi, mutta taloyhtiön hallitus ei hyväksy sitä. Nukkumisesta ei aiheudu naapureille häiriöitä. Hallitus kuitenkin hyväksyy nukkumisen teltassa pihallani. Onko tätä kieltoa noudatettava?
Asunto-osakeyhtiöllä (hallituksella) on oikeus puuttua siihen, mikäli osakashallinnassa olevia tiloja käytetään olennaisesti yhtiöjärjestyksessä määrätyn käyttötarkoituksen vastaisesti. Pakkokeinona yhtiökokous voi hallituksen antaman kirjallisen varoituksen antamisen jälkeen päättää huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan tällaisen olennaisesti yhtiöjärjestyksen vastaisen käytön vuoksi. Normin tarkoituksena mm. estää asuinhuoneiston käyttäminen liike- tai myymälähuoneistona tai varastotilojen käyttäminen asuintiloina. Osakehuoneistoa ei kuitenkaan saa ottaa yhitön hallintaan, jos rikkomuksella on vain vähäinen merkitys. Selvästi kiellettyä olisi siis esimerkiksi pihavaraston vuokraaminen ulkopuoliselle asumiskäyttöön ts. pihavaraston käyttäminen pääasiallisesti ja pääasialliseen asumiseen. Sen sijaan sitä, että asuinhuoneiston haltija itse satunnaisesti nukkuu hallitsemassaan pihavarastossa, ei ainakaan yksiselitteisesti voida rinnastaa siihen, että varastoa käytettäisiin asumiseen. Lisäksi tällaisen merkitystä yhtiöllä ja muille osakkaille voidaan pitää varsin vähäisenä.