Perhe- ja perintöasiat
Ero avoliitosta ja omaisuudenjako
Olemme asuneet avoliitossa yli viisi vuotta. Meillä on yksi yhteinen lapsi. Miehelläni on oma yritys ja itse käyn palkkatyössä. Miehelläni oli oma talo rakenteilla kun tapasimme ja jossa nyt asumme. Kun muutimme tähän taloon tämä oli täysin keskeneräinen. Mieheni on toki maksanut rakennuskulut mutta minä olen osallistunut hyvin suurella työpanoksellani talon rakentamiseen sekä pihan laittoon. Mieheni on liittomme aikana omistautunut työlleen hyvin suuripainoisesti ja minä olen käynyt palkkatyössä ja hoitanut lapsemme lähestulkoon yksin sekä kodin. Mieheni on työtä tekemällä maksanut omaa talolainaansa ja minä olen palkallani maksanut vain juoksevia kuluja ja näin ollen minulle ei ole kertynyt omaisuutta lainkaan. Onko eron tullessa minulla minkäänlaista mahdollisuutta hyvitykseen?
Hyvityksestä säädetään avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa. Avopuolisolla voi olla oikeus hyvitykseen, mikäli hän on panoksellaan auttanut toista puolisoa kartuttamaan tai säilyttämään hänelle kuuluvaa omaisuutta siten, että pelkkä omaisuuden erottelu johtaisi toisen puolison saamaan perusteettomaan etuun. Tällaiseksi hyvitykseen oikeuttavaksi panokseksi katsotaan 1) työ yhteisen talouden tai toisen omistaman omaisuuden hyväksi; 2) varojen käyttö yhteiseen talouteen; 3) varojen sijoitus toisen omaisuuteen tai 4) muu näihin verrattava. Ellette pääse omaisuuden erottelussa hyvityksestä sopuun, on kummallakin oikeus hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten ja pesänjakajalla on toimivalta ratkaista myös hyvitystä koskeva vaatimus.