Perhe- ja perintöasiat
Perinnönjako ja kuolinpesän osuuden myynti
Äitimme on kuollut vuosia sitten, josta jäänyt jakamaton kuolinpesä. Meitä on 4 lasta sekä isän uudesta avioliitosta 1 lapsi. Nyt kun myös isämme kuoli, kuolinpesän mökkikiinteistö on edelleen jakamatta.Uudella vaimolla ja isälläni oli keskinäinen testamentti, jolla rajoittamaton avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Kuitenkin vaimo luopui mökkikiinteistöstä ja maksoimme lahjaveroa tästä. Mikä on tämän puolisisaren osuus? Ja kun omasta osuudestaan haluaisi eroon, miten toimia ? Vaihtoehtona ei tunnu olevan pesän kokonaan jakaminen. Eli voinko "myydä" osuuteni jollekkin (itse päättämälleni) sisaruksistani ? Ja miten tämä käytännössä menisi? Entä hinnan määritys?
Osuus kuolinpesään on toki mahdollista myydä, joko toiselle pesän osakkaalle tai kokonaan ulkopuolisellekin taholle. Käytännössä pesäosuuden hinnan määrittely toki voi olla hankalaa tai kenenkään halukkuus ostaa selvittämättömän pesän osuutta voi olla vähäinen. Kuolinpesäosuuden luovuttamisesta voi aiheutua myös veroseuraamuksia, jotka kannattaa selvittää etukäteen. Asiaa on käsitelty Verohallinnon ohjeessa https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/78126/kuolinpes%C3%A4osuuden-luovutuksen-verotus/ Kuolinpesä on toki aina mahdollista yhdenkin jako-osakkaan vaatimuksesta selvittää ja jakaa. Mikäli jaosta tai edes osittaisesta jaosta ei päästä pesän osakkaiden kesken sopimukseen, voi jakoa toimittamaan hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjän ja -jakajan määräystä.