Mitä eroa on lakimiehellä, lupalakimiehellä ja asianajajalla?

25.06.2014

Miksi lakimies, lupalakimies ja asianajaja meni baariin?
     – Koska lakimies ei päässyt oikeuteen.

Leikki sikseen. Kirjoitan tämän tekstin avatakseni Lakivälityksestä löytyvien lakimiesten eroja. Lakimiehillä tuntuu olevan titteleitä joka lähtöön: löytyy OTM:ää, OTK:ta, lupalakimiestä, varatuomaria ja asianajajaa. Mitä eroa onkaan eri lakimiehillä?

Lakimies

Lakimies tai juristi tarkoittaa juridisen korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä. Eli lupalakimiehet, varatuomarit ja asianajajat ovat kaikki lakimiehiä. Suomessa tällä tarkoitetaan oikeustieen maisterin tutkintoa (OTM) tai vanhempaa oikeustieteen kandidaatin tutkintoa (OTK). Akateemisesti kunnostautuneemmat juristit saattavat myös omata oikeustieteen lisensiaatin (OTL) tai oikeustieteen tohtorin tutkinnon (OTT).

Lupalakimies

Lupalakimiehet, eli luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat, ovat asianajajien ohella ainoita yksityisen sektorin toimijoita, jotka saavat toimia oikeudenkäyntiasiamiehinä. Lupalakimiehien toimintaa oikeudenkäyntiavustajina valvoo Asianajajaliiton yhteydessä toimiva Valvontalautakunta. Lupalakimiehiä on tällä hetkellä n. 1270. Kuitenkin kun juridiikasta on kyse, tähänkin on olemassa poikkeuksia. Työsuhteessa olevat lakimiehet saavat toimia työnantajansa oikeudenkäyntiasiamiehenä ilman lupalakimiehen titteliä ja joitakin riidattomia asioita voi ajaa ilman tutkintoa. Lupalakimiehellä tulee olla suomalainen ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto tai erikseen hyväksytty ulkomainen tutkinto. Lupalakimiehellä tulee myös olla riittävä perehtyneisyys tehtävään, jonka voi saavuttaa: 1) suorittamalla asianajotutkinnon, 2) auskultoimalla, eli suorittamalla tuomioistuinharjoittelun, tai toimimalla vuoden syyttäjänä tai 3) hankkimalla vuoden työkokemusta oikeudenkäyntiavustajan tehtävistä.

Asianajaja

Suomessa asianajaja on tietyt vaatimukset täyttävä lainoppinut, joka on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain liiton jäsenet. Asianajajien toimintaa valvoo Asianajajaliiton yhteydessä toimiva Valvontalautakunta. Suomen Asianajajaliittoon kuuluu noin 2 000 asianajajaa. Asianajajalta vaaditaan juridisen korkeakoulututkinnon lisäksi vähintään neljän vuoden kokemusta lakimiestehtävistä, 25 vuoden ikää ja asianajajatutkinnon hyväksyttävää suorittamista. Asianajajien tulee olla myös olla rehelliseksi tunnettuja sekä soveltua toimimaan asianajajina. Asianajajaliitto myös edellyttää, että asianajajaksi hakeva ei ole konkurssissa tai oikeustoimikelpoisuudeltaan rajoitettu ja asianajajien tulee harjoittaa asianajajan tointa päätoimisesti.

Varatuomari

Varatuomari on oikeustieteellinen arvonimi, joka voidaan myöntää vuoden mittaisen auskultoinnin suorittaneelle lakimiehelle. Auskoltointi suoritetaan toimimalla notaarina, eli alioikeustuomarina, käräjäoikeudessa ja osaksi hovi- tai hallinto-oikeudessa.
Kirjoittaja on Future Lawyers Oy:n toimitusjohtaja ja lakivälittäjä