Lakivälityksen liiketoiminta perustuu markkinointiin

19.09.2014

Lakivälityksen käyttäminen on asiakkaalle aina ilmaista

Palvelu säilyy aina ilmaisena kuluttajille, koska tosiasiallisesti yrityksemme liiketoiminta perustuu lakimiesten maksamiin markkinointimaksuihin.

Lakimiehet maksavat joko asiakaskontaktien perusteella tai kuukausittain

Lakivälityksessä on ilmainen tutustumisjakso vuoden 2014 loppuun saakka, jonka jälkeen siirrymme Freemium -liiketoimintamalliin. Palveluumme rekisteröityminen ja näkyvys lakimieshaussa on aina lakimiehille ilmaista. Lakimiehet sitoutuvat maksamaan palvelustamme, kun he haluavat saada uusia asiakkaita tekemällä tarjouksia. Palvelussamme lakimiehet voivat valita yhteydenottohinnoittelun tai kuukausimaksun.

Yhteydenottohinnoittelu on tuloksiin perustuva markkinointimaksu (eng. cost-per-action) ja se on yleinen hinnoittelumalli sähköisessä markkinoinnissa. Lakivälityksessä lakimiehet tulevat maksamaan yhteydenottomaksun, kun asiakas ottaa yhteyttä tarjouksen tehneeseen lakimieheen. Yhteydenottomaksut ovat ennalta määrättyjä kiinteitä korvauksia, jotka vaihtelevat toimeksiannon mukaan 9,90-49,90 €:n välillä. Kuukausimaksua maksavat lakimiehet voivat tehdä tarjouksia, sekä voittaa tarjouskilpailuja rajattomasti. Kuukausimaksu on 39.90 € kuukaudessa.

Asianajajien tapaohjeiden ja yhteydenottomaksun suhde

Asianajajien tapaohjeiden pykälä 4.6 kieltää korvauksen maksamisen asiakkuuden hankkimisesta tai osoittamisesta. Olemme olleet asiasta yhteydessä asianajajaliittoon ja heidän mukaansa tämä saattaa aiheuttaa ongelmia yhteydenottomaksun käytössä.

Kyseinen tapaohjeiden sääntö, joka kieltää korvauksen maksamisen markkinoinnin tulosten perusteella lienee säädetty aikana ennen digitaalista markkinointia, sillä koko laajudessaan tulkittuna se kieltäisi mm. alalla yleisesti käytössä olevan Googlen Adwords-markkinoinninkin. Tästä johtuen tapaohjeiden sääntöä ei voida tulkita täydessä laajuudessaan ja näin ollen se ei myöskään koskisi yhteydenottomaksun kaltaisia markkinointikuluja.

Maksullinen yhteydenotto ei ole tae asiakkuudesta samalla tavoin kuin klikkaus kotisivuille Googlessa ei sitä ole. Lakivälityksen tapauksessa todennäköisyys asiakkuuden syntymiselle on huomattavasti korkeampi, joka on huomioitu palvelun hinnassa. Säännön soveltuvuudesta Adwordsiin tai yhteydenottomaksuun on vaikea sanoa mitään tyhjentävästi sillä lopullisen tulkinnan yhteydenottohinnoittelun ja tapaohjeiden yhteensopivuudesta tekee asianajajaliiton valvontalautakunta asianajajasta tehdyn kantelun perusteella.

Mikäli asianajaja haluaa täysin varmistua, ettei mahdollisesti toimi sääntöjen vastaisesti, suosittelemme kuukausimaksuhinnoittelun käyttöä. Kuukausimaksullisena palvelustamme maksetaan kiinteä korvaus riippumatta uusien asiakkaiden määrästä, jolloin palvelumme on täysin yhtenevä tapaohjeiden kanssa. Lakivälitys ei julkaise tietoja kunkin yksittäisen lakimiehen palvelussa käyttämästä hinnoittelumallista.Kirjoittaja on Future Lawyers Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja lakivälittäjä