Juridiikan hinta muutoksessa - tuntitaksoista ennakoitaviin kuluihin

10.12.2014


Tällä hetkellä suurin osa juridisesta työstä tehdään tuntilaskutuksella, eikä tilanne tule muuttumaan ainakaan lähitulevaisuudessa. Lakimarkkinoilla, niin Suomessa kuin maailmallakin, on kuitenkin havaittavissa muutostrendejä. Vaihtoehtoisten hinnoittelumallien käyttö on lisääntynyt. Asiakkaat ovat alkaneet vaatia kustannustehokkaampia palveluita ja ennakoitavampia kustannuksia.

Vaihtoehtoisia hinnoittelumalleja on lukuisia. Työtä voidaan tehdä mm. urakkasopimuksella, kulukatolla tai kuukausilaskutuksella, tai kustannuksia saatetaan määrittää työn arvoon tai riskiin perustuen. Toimeksiantosopimusten sisältö voi myös olla näiden yhdistelmä. Kaikkia näitä yhdistävänä tekijänä on alustavan työn lisääntyminen, kun lakimiesten tulee arvioida projektin kustannuksia ennen sen aloittamista. Tästä johtunee myös alalla esiintyvä penseä suhtautuminen uusiin malleihin. Todettakoon tässä vielä, että läheskään kaikkia lakimiehen töitä ei voida esim. urakkapalkalla tehdä. Monimutkaisessa toimeksiannoissa, kuten oikeudenkäynneissä, kaikkia työmäärään vaikuttavia seikkoja ei voida tietää. Tällöin kaikkia kustannuksia ei mitenkään voida etukäteen selvittää.

Tuntilaskutus on aina helpompi vaihtoehto palveluntarjoajalle, koska laskutus perustuu toteutuneeseen työhön, eikä tämän tarvitse kantaa riskiä projektin epäonnistumisesta tai yllättävistä seikoista. Lakimiehen käyttäessä vaihtoehtoisia hinnoittelumalleja riskit lakimiehen puolella nousevat lähinnä kahdesta syystä: ensinnäkin pelkän tarjouksen laatimiseen joudutaan käyttämään arvokasta työaikaa ilman takeita työn saamisesta ja toiseksi lakimies joutuu tällöin kantamaan osan riskistä, koska kaikkia vaikuttavia tekijöitä on vaikea määrittää ennen työn aloittamista.

Oman lisänsä hinnoitteluun tuo palkkion sitominen tavoiteltavaan tulokseen (ns. success fee tai pactum de quota litis). Järjestelystä tulevat välittömästi mieleen ns. ambulance chaser -lakimiehet, jotka jahtaavat asiakkaita sairaaloiden ovella Yhdysvalloissa. Kuitenkin success fee -järjestelyt voivat tarjota maksukyvyttömälle asiakkaalle mahdollisuuden ajaa oikeuksiaan, jos lakimies on halukas kantamaan osan riskistä tapauksessa.

Asiantuntijatyössä, niin lakialalla kuin muillakin aloilla, on havaittavissa muutos, jossa asiakkaiden korostuneet vaatimukset edellyttävät kustannusten karsimista ja läpinäkyvämpiä prosesseja. Itse pidän kehitystä äärettömän tervetulleena, koska se pakottaa lakimiehet arvioimaan uudelleen nykyisiä toimintatapoja ja huolehtimaan kehityksestä alalla. Lakimiehiltä edellytään parempaa projektinjohtoa ja resurssien käytön tehostamista, jotta palveluja pystytään tarjoamaan kiristyneessä kilpailuympäristössä.

Ville Kaituri
Kirjoittaja on Future Lawyers Oy:n toimitusjohtaja