Avioeron vaiheet käytännössä

13.11.2014
Elämässä kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaisesti ja valitettavasti toisinaan käy niin, että puolisoiden on parempi jatkaa matkaa omiin suuntiinsa. Avioero ei ole koskaan helppo asia ja elämän riepotellessa voi olla vaikeaa löytää voimia selvittää käytännön asioista saatikka sitten ryhtyä toimiin omien oikeuksien turvaamiseksi.

Tästä artikkelista löydät avioeron eri vaiheet ja niihin liittyvät käytännön toimet vaihe vaiheelta helposti yhteen paikkaan kerättynä.

1. Tee avioerohakemus

Avioero on mahdollista laittaa vireille yhdessä, mutta kumpikin puolisoista voi myös yksin hakea ero ilman, että toisella on mahdollisuutta siihen vaikuttaa tai sitä estää. Hakeminen tapahtuu täyttämällä avioerohakemus, joka toimitetaan käräjäoikeuteen. Hakemuksen voi lähettää myös kirjeitse, sähköpostitse tai faksilla. Hakemukseen ei tarvitse perustella syitä eron hakemiselle eikä tuomioistuin näitä syitä myöskään tutki.

2. Odota puolen vuoden harkinta-aika

Kun avioerohakemus ollaan toimitettu käräjäoikeuteen, alkaa puolivuotta kestävä avioeron harkinta-aika.  Jos puolen vuoden kuluttua joko molemmat tai vain toinen haluaa yhä hakea eroa, siirrytään seuraavaan vaiheeseen eroprosessissa. Jos taas puolisot ovat muuttaneet mieltänsä, heidän ei tarvitse ilmoittaa siitä tuomioistuimelle, vaan avioerohakemus raukeaa itsellään, jos vaatimusta avioerosta ei tehdä vuoden sisällä siitä hetkestä, kun harkinta-aika alkoi. Avioero on mahdollista saada ilman harkinta-aikaa vain poikkeuksellisesti, jos aviopuolisot ovat asuneet yhtäjaksoisesti eri osoitteissa vähintään viimeiset kaksi vuotta. Tällöin tuomioistuin voi tuomita puolisot suoraan avioeroon.

3. Vaadi avioeroa

Harkinta-ajan päätyttyä alkaa avioeron toinen vaihe, jolloin kummallakin puolisolla on mahdollisuus vaatia tuomioistuinta tuomitsemaan heidät avioeroon. Tämän puolisot voivat tehdä joko yhdessä tai erikseen, ja oikeus on sekä avioeroa alunperin hakeneella että hänen puolisollaan.

4. Laadi sopimus lasten huollosta, asumisesta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta

Puolisoiden laatima sopimus alaikäisten lasten huollosta, asumisesta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta voidaan jättää tuomioistuimeen vahvistettavaksi. Myös tuomioistuimelta voi pyytää määräystä kyseisistä seikoista, mikäli sopimus ei vanhempien kesken synny sulassa sovussa. Sopimiseen tulisi kuitenkin pyrkiä jo lasten etuakin ajatellen.

5. Jaa omaisuus oikeudenmukaisesti

Puolisot voivat sopia keskenään omaisuutensa jakamisesta, jos puolisoilla ei ole avioehtoa. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista riitaisan eron ja mielipahan vuoksi. Tällöin puolisot voivat avioerohakemuksen yhteydessä hakea tuomioistuimelta pesänjakajan määräämistä toimittamaan puolisoiden omaisuuden jakaminen eli ositus.

Samalla voidaan myös vaatia tuomioistuimelta yhteiselämän lopettamista, mikäli puolisoiden välit ovat menneet niin huonoiksi, etteivät he kykene keskenään sopimaan siitä, kumpi heistä jää asumaan yhteiseen kotiin. Käräjäoikeus ratkaisee asian sen mukaan, kumpi puolisoista on enemmän asunnon tarpeessa ja velvoittaa toisen puolison muuttamaan pois asunnosta.

Riikka Tuomala
- Kirjoittaja on Lakivälityksen Legal trainee