6 keinoa välttää perintöriita

10.10.2014
Läheisen kuolema on aina raskasta. Vielä raskaammaksi menetys muuttuu, jos perinnöstä ajaudutaan riitelemään. Perintöriidat ovat hyvin yleisiä ja rikkovat valitettavan usein perheenjäsenten välit. Useissa tapauksissa perintöriidat ovat kuitenkin vältettävissä. Perinnönjättäjä voi elinaikanaan varautumalla ja avoimesti keskustelemalla ehkäistä turhien riitojen syntymistä omien perillistensä kesken.

Keinot riitojen välttämiseksi ovat sekä juridisia että ihmillisiä. Perinnönjaosta vain pieni osa on juridiikkaa ja loput psykologiaa.

Tässä artikkelissa listaan työkaluja, joilla voi pyrkiä välttämään perintöriidat. Keinot ovat yleisluontoisia ja suosittelenkin niiden seuraamista kaikille.

1. Tee testamentti

Testamentti kannattaa aina tehdä huolellisesti ja yksilöidä kenen haluat saavan mitäkin omaisuutta. Monet riidat välttää sulkemalla lasten puolisot perinnön ulkopuolelle. Kannattaa aina huolehtia, että testamentti kunnioittaa lapsiesi lakiosia ja on muodollisesti pätevä. Lue lisää Testamentti

2. Tee avioehto

Avioehdon laatimalla voidaan tarkkaan sopia omaisuuden jakamisesta erotilanteessa, ja avioehto kannattaakin usein laatia yhdessä testamentin kanssa, jotta ne ovat yhtenevät.
Avioehdossa kannattaa yksilöidä lesken oikeus käyttää esim. yhteistä asuntoa ja kesämökkiä. Lue lisää Avioehto

3. Aloita omaisuuden jakaminen ajoissa

Yllättävän usein perintöriidat eivät johdu kalliista asunnoista, vaan ennemminkin henkisesti rakkaista esineistä. Näiden esineiden jakaminen lapsille jo elinaikana, avoimesti keskustellen ja perustellen, miksi haluaa tietyn esineen antaa kullekin, on oivallinen keino välttää turhia riitoja.

4. Määritä onko kyseessä lahjoitus vai ennakkoperintö

Jos lahjoitat omaisuuttasi lapsillesi, saatetaan lahja katsoa ennakkoperinnöksi, joka vähennetään lapsen perintöosuudesta.Lahjakirjassa voi erikseen mainita onko kysymyksessä ennakkoperintö. Tällöinkin on on mahdollista, että lahja katsotaan suosiolahjaksi.


5. Kerro perillisillesi suunnitelmistasi

Kannattaa keskustella avoimesti perillisten ja puolison kesken perinnön jakamisesta. Voit tiedustella, kuka mahdollisesti haluaisi mitäkin, ja perustella omia valintojasi. Tällöin läheisten on helpompi hyväksyä ratkaisusi ja kunnioittaa tahtoasi.

6. Ole reilu

Suomalainen lainsäädäntö suojelee rintaperillisten lakiosaa kattavasti. Ennakkoperintöä ja suosiolahjaa koskevien sääntöjen avulla suurin osa elinaikana annetuista lahjoista voidaan katsoa osaksi perintöä. Näin ollen lakiosan estäminen onkin hyvin hankalaa. Muutenkin perheen keskinäiset välit pysyvät huomattavasti parempina, jos lapsia ei aseta eriarvoiseen asemaan, vaan kohtelee perillisiä tasapuolisesti.


Kirjoittaja on Future Lawyers Oy:n toimitusjohtaja.